Stuurgroep en Ouderpraat

Wij bundelen onze krachten en zullen van start gaan met een nieuwe werking.  Een afvaardiging van ouders, personeel en leden van de Vriendenkring zullen voortaan een stuurgroep vormen die samen de naschoolse activiteiten vorm zullen geven.  Hierbij denken we ondermeer aan de organisatie van het eetfestijn, het paasontbijt, het schoolfeest en de opmaak van de kalenders.

Meer praktische en pedagogische inhouden zullen verwerkt worden tijdens het forum “Ouderpraat”.  Elke ouder zal telkens worden uitgenodigd tot de vergadering die ongeveer 3x per schooljaar zal plaatsvinden.

 

Reacties zijn gesloten.