Leerlingenparticipatie

DSCN5393DSCN5400DSCN5402DSCN5406DSCN5410

De uitwerking van de leerlingenparticipatie kent niet de klassieke vorm zoals die van een leerlingenraad. Wij beschrijven onze werking als volgt:

De familiebabbel:

Vindt telkens plaats voor of juist na de vakantie. Dit is een babbel op klasniveau vanaf het 1ste leerjaar. Kinderen kunnen via dit overlegmoment hun gedachten, gevoelens en ideeën ordenen en uiten. Alle opmerkingen en voorstellen worden genoteerd. De klas kiest uiteindelijk 3 punten die zullen voorgelegd worden tijdens de theekrans.

De theekrans:

Is het vervolg van de familiebabbel. Een afvaardiging van elke klas komt bij de directeur en juf Rebecca en verwoordt de punten van zijn of haar klas. Deze worden besproken en al dan niet wordt er beslist of de punten worden uitgevoerd.

Forum:

Dit overlegmoment roept alle leerlingen en juffen samen en de beslissingen voortvloeiende uit de theekrans worden toegelicht.

Deze cyclus vindt 4 à 5x per schooljaar plaats.

Een aantal jaar geleden won de school de eerste prijs met deze manier van werken.
Elk kind krijgt via deze weg een stem en komt aan bod.
Dus niet alleen de luide roepers krijgen het woord, maar ook de stille volgers worden aangespoord hun stem te laten horen.

Reacties zijn gesloten.